Smartlog v3 » Hypotesen
Opret egen blog | Næste blog »

Hypotesen

Hvad nu hvis det passer...

Hvad er Kunst ? - hypoteser om kunst !

21. Aug 2007 22:40, Niels Pandrup


Kunst er intet objektivt set, men er kun noget i subjetiv forstand.

Kunsten lever kun mellem mennesker, men lever kun i kraft af disse mennesker, og er intet i sig selv.

Kunst er først kunst eller ikke-kunst i det øjeblik, at du spørg om det er kunst eller ej. Før dette er det intet, hverken-eller!

Kunst er et bindeled i samfundet, en kanal for fællesskabsfølelse og fællesidentitet. Da kunst binder samfundet sammen, er kunst et udtryk for en mellemmenneskelig konsensus, altså et samfund.

Kunst defineres udfra en masse-subjektivitet, da kunst hverken er objektivt, eller lever i det ene menneske, men kun lever i kraft af samspillet mellem flere mennesker.

En åndssvag TV-serie i fjernsynet er kunst - hvis du synes det!

...er en person født af min fantasi og filosofi. Igennem ham formulerer jeg min hypotetiske filosofi. En filosofi som ikke binder sig til andre filosoffer, og deres begreber, men som eksperimentere med verden og alle dens facetter ved at fremstille hypoteser for, hvordan den er skruet sammen fra et menneskes syn.

Arkiv